Та арилжаанд онлайнаар оролцох, дансаа шалгах эрхийг үйлчилгээ үзүүлэгч брокерийн компаниас лавлана уу.